Yasal Bildiriler ve Uyarılar
Yasal Uyarılar
Uygunluk Testi Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1)”in 33. Maddesine göre, yatırım kuruluşları alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapmakla yükümlü olup, aynı tebliğde yer alan Geçici Madde 3’e göre 31 Ekim 2016 tarihine kadar Uygunluk Testlerinin tamamlanmış olması zorunludur. Uygunluk Testi’ni tamamlamayan müşterilerin, Uygunluk testi yapılmadan satışı yapılabilecekler hariç olmak üzere sermaye piyasası araçları işlemlerine devam etmeleri mümkün olmayacaktır. Testlerinizi 31 Ekim 2016 tarihine kadar şubelerimiz aracılığıyla veya internet bankacılığı üzerinden tamamlamış olmanız, işlemlerinizin devamlılığı açısından önem arz etmektedir.

Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Yönergesi Hk. - Tspb

Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Yönergesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Varsa Lehine Faaliyet Gösterilen Kuruluş
Sermaye Piyasası Araçları Borsa Ve Piyasa Bilgileri

Sermaye Piyasası Araçları Borsa ve Piyasa Bilgileri'ne ulaşmak için tıklayınız.

Olasi Risklere Karşi Hazirlanan "beklenmedik Durum Planlari"na Uygun Olarak Müşterilerin Acil Ve Beklenmedik Durumlarda Kullanabilecekleri İletişim Bilgileri İle Müşterilerin Risklerini Azaltacak Asgari Tedbirler

 ACİL DURUMLARDA ALTERNATİF İLETİŞİM KANALLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Kurumumuz; yatırım hizmet ve faaliyetlerinde sürekliliğinin sağlanması, beklenmedik acil durumlarda Müşterilerinin mağdur edilmemesi için gerekli tüm önlemleri yürürlükteki güncel mevzuat dahilinde almaktadır.

 

Müşterilermize ait tüm bilgi ve sistemsel tanımlamalar Bilgi Sistemleri yedekleme politikaları çerçevesinde yedeklenmektedir. Ana İşlem sisteminde teknik bir problem meydana gelmesi durumunda farklı lokasyondan yedek sistem otomatik olarak devreye girmektedir.  Acil ve beklenmedik durumlarda merkezi hizmet birimlerince üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla olağanüstü durum anında kullanıma alınacak Olağanüstü Durum merkezi bulundurulmaktadır. İş birimleri ve iç denetim biriminin katılımı ile periyodik olarak olağanüstü durum tatbikatı yapılmaktadır.

 

Herhangi bir acil durumda müşterilerimizin öncelikle 444 42 55 çağrı merkezini araması, müşteri tanıma kuralı işletildikten sonra hesapları hakkında bilgi alması, işlem yaptırması işlem saatleri içerisinde yerine getirilmekte olup, Müşterilerimizin kurumsal internet sitemizdeki,http://www.halkfx.com/Iletisim.aspx adresinden erişebilecekleri konu başlıklarında talep/şikayet ve önerilerini yazılı olarak internet sitemizden  iletmeleri de mümkündür. 

Yetki Tablosu

İzin verilen yatırım hizmet ve faaliyet izinlerini görüntülemek için tıklayınız

Kaldıraçlı İşlemler Emir Gerçekleştirme Politikaları
Kullanılan İşlem Platformu Bilgisayar Ağ. Özellikleri, Alternatif İletişim Yöntemleri

Aşağıda yer alan bağlantı üzerinden, kullanılan işlem platformunun bilgisayar ağı özelliklerine erişebilirsiniz.

 

http://www.halkfx.com/Platformlar.aspx

 

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinizi, Meta Trader 4 tabanlı HalkFX Trader platformu üzerinden 5/24 gerçekleştirebilirsiniz. Acil ve beklenmedik durum planı kapsamında, kaldıraçlı alım satım işlemlerindeki tüm süreçleri yerine getiren sunucularımız aktif – aktif mimarisiyle çalışmaktadır. Aktif sunucuya erişimde kesinti yaşanması durumunda aktif – aktif sisteminde bulunan yedek sunucu otomatik olarak devreye girmektedir.  İşlemlerinizi gerçekleştirdiğiniz süreç içerisinde, internet bağlantınızda veya işlem gerçekleştirdiğiniz cihazda yaşanabilecek olası bir teknik bir sorunda, bu işlemleriniz aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarıyla irtibat kurmanız halinde sözlü ve yazılı emirlerinize istinaden piyasaya tarafımızca iletilebilir.

 

Mesai saatleri içerisinde (09:00-18:00)

 

Kaldıraçlı İşlemler : (212) 314 81 02

 

Mesai saatleri dışında

 

Çağrı Merkezi : 444 42 55

Yasal Not

Kaldıraçlı alım satım işlemleri (FX-Forex) teminat karşılığında kaldıraç ile işlem yapılan bir piyasa olduğundan yüksek oranda risk içerir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. 
www.halkfx.com web sitesinde yer alan bilgiler "Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş." tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler, yatırımcıların kendi oluşturacakları yatırım kararlarına yardımcı olmayı hedeflemiştir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım - satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bunların bağlı olduğu kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur Ve Riskleri
Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de
bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz
riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
 
UYARI
 
Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu
nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu
işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org internet sitelerinden
öğrenebilirsiniz.
İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek
tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat
ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla
işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu
anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek
zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat
hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz.
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.
3. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak
teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan
öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur
riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği,
ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat
durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde
olacaktır.
7. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon
ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak
ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir
açıklama talep etmelisiniz.
8. Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız
durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate
almanız gerekmektedir.
 
İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut
riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından
ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.
Kaldıraçlı Varlık Alım Satım Sözleşmesi’nin bir parçasını teşkil eden işbu formu
okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.
Elektronik Ortamda Müşteriler Tarafından Yapılabilecek İşlemler İle Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirimlere İlişkin Esaslar

Halk Yatırım, müşterilerin emirlerini işlem numarasına ve emir alınış zamanına göre
sıralamaya imkan verecek şekilde saklayacaktır.

Müşteriler, elektronik ortamlarda;

Bekleyen ve gerçekleşen emirlerine,

Teminat giriş çıkışlarına,

Anlık verilere,

Portföy bilgilerine ulaşabilecekler ve hesapta oluşan diğer işlemleri takip edebileceklerdir.


Ayrıca Halk Yatırım, müşterilerine, e-posta ile günlük ve aylık ekstre bildirimlerde bulunacaktır. 

Halk Yatırım tarafından elektronik ortamda tutulacak kayıtlarda mevzuatın gerektirdiği
tüm bilgiler mevcut olacaktır.

Alınan Kişisel Verilerin Saklama Ve Kullanım Koşulları

Yatırımcıların tüm şahsi verileri, ilgili emir iletim sistemi ve aracı kurum otomasyon uygulaması içinde saklanmakta, söz konusu verilere erişim yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Halk Yatırım topladığı yatırımcı verilerini ve bunlardan türetilen verileri kurumsal saklama ünitelerinde yedekli sistemlerde saklamaktadır. Müşteri hesap şifreleri, müşterinin cep telefonuna SMS yoluyla gönderilmektedir. Her müşteri kendi şifre ve kullanıcı numaralarıyla yalnızca kendi hesabına erişim sağlayabilir. Müşterilerden Halk Yatırım'ın gerekli görüldüğü hallerde telefonla alınacak emirler için, teyit amaçlı, kişisel bilgi sorgusu yapar. Tüm müşteri sözleşmeleri ve belgeler yalnızca yetkili kurum çalışanları tarafından güvenli ortamlarda saklanır.

Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri
PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI MEVZUAT HÜKÜMLERİ:
 
Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:
 
a) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:
Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.
 
b) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:
Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.
 
c) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:
Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.
 
d) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve
getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir:
Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “yerindelik testi” başlıklı 40 ıncı maddesinin dördüncü
fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile
ilgili olarak;
- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup
olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı
- Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri
anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği,
eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere
konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı
hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c)
bendinde yer alan bilgiler).
 
e) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:
Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı
25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti
kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk
bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının
risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair
yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel
müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar
kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.
Acil Durumlarda Alternatif İletişim Kanalları
Kullanılan Bilgisayar Ağı Ve Şifreleme Sisteminin Olası Riskleri Ve Güvenliği

 

Halk Yatırım müşterileri tarafından kullanılan Metatrader 4 uygulaması 128 bit şifreleme, diğer  uygulamaların tümü, Halk Yatırım sistemlerine erişirken 2048 bit SSL şifreleme yöntemi ile şifrelenmiş güvenli bağlantı kanallarını kullanmaktadır. SSL Sertifikalarının güncelliği takip edilmekte, süreleri sona ermeden yenilenmektedir. Halk Yatırım sistemlerinin bulunduğu ağ ortamı güncel firewall ve antivirüs yazılımları ile korunmaktadır. Her yıl düzenli olarak sızma (penetrasyon) testleri yapılmakta, herhangi bir güvenlik açığı ile karşılaşılması durumunda açık derhal giderilmektedir. Sisteme destek amaçlı dış kurum erişimleri  kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.  Sisteme kurum içinden erişimlerde de yüksek güvenlik sağlayacak kullanıcı yetkilendirme ve kodu/şifre prosedürleri uygulanmaktadır.

Müşterilerin sistemdeki kullanıcı şifreleri gizli tutulmaktadır, uygulama önyüzünde Halk Yatırım personeli tarafından görüntülenememektedir.

Yatırımcılar, kendi kullandıkları cihazların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla güncel antivirüs programları ile cihazlarını periyodik olarak kontrol etmeleri ve bir ağ kullanarak erişiyorlarsa firewall uygulamalarının  kullanılması gerekmektedir. Kamuya açık cafe, havaalanı gibi yerlerde sağlanan internet erişimini kullanarak finansal işlem yapılmamalıdır. Bu tür ortamlarda; kullanıcı kodu şifre, hesap no, gibi özel bilgilerin kötü niyetli yazılımlar kullanan kişilerce ele geçirilme riski bulunmaktadır.

Halk Yatırım müşterilerinin kişisel bilgilerini e-mail ortamında talep etmemektedir. Bu tür içeriği olan phishing amaçlı e-maillere itibar edilmemelidir.

Halk Yatırım’ın acil ve beklenmedik durum karşısında, iş sürekliliğinin sağlanması, müşteri & 3. taraf mağduriyeti olmaksızın faaliyetlerinin devam edebilmesini teminen, mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü mali tablo ve kayıtlar elektronik ortamda yedekleri alınarak; basılı olarak tutulan her türlü kıymetli evrak ise, yangın, sel vb. afete karşı korumalı dolaplarda saklanmaktadır

Yatırım faaliyetlerinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanmasını teminen ise, Halk Yatırım merkezde kullanılan tüm bilgi işlem sistemlerinin bir yedeği Halk Yatırım tarafından belirlenen bir merkezde tutulmaktadır

 

Halk Yatırım Kaldıraçlı İşlemler Emir İletim Esasları

 

Kaldıraçlı Alım-Satım Emirleri

 

Müşterilerin Kaldıraçlı işlemlere ilişkin alım/satım emirlerini, kendilerine verilmiş elektronik ortam erişim şifreleri ile elektronik platformlar üzerinden yapmaları esastır. Bununla birlikte, müşterilerin elektronik platformlara ulaşım sorunu yaşadığı özel durumlarda emirler, Kaldıraçlı İşlemler Birimi personeli tarafından alınabilir. Alınan tüm emirler müşteri emir formu aracılığı ile kayıt altına alınır.

Müşteri, kaldıraçlı alım satım işlemlerini Halk Yatırım tarafından belirlenen süreler çerçevesinde işlem platformuna emir iletebilir. Halk Yatırım, ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde, işlem veya emir kabul edemeyebilir. Yaz saati ve benzeri uygulamalarda işlem ve emir iletim sürecini değiştirebilir.

 

Elektronik Ortamda Alınan Emirler

 

İptal edilen, gerçekleşmeyen ve değiştirilenler de dahil olmak üzere emirlere ilişkin olarak tutulacak kayıtlar işleme konu varlık, emir tipi, emrin alım ya da satım emri olduğu, emrin fiyat ve miktarı, emrin alındığı tarih ve zaman, emrin gerçekleştirildiği tarih, zaman, fiyat ve miktar, her bir emrin alındığı müşterinin hesap numarası, emrin gerçekleştirildiği anda elektronik işlem platformunda oluşan fiyat bilgilerini içerir. Ayrıca müşteri emir formlarında emrin alındığı tarih ile mümkün olan en küçük birimde zamanı gösteren bir ibare yer alacaktır.

 

Diğer Yollar ile Alınan Emirler      

                

Müşteriler özel durumlarda Halk Yatırım KAS Birimi olayı ile telefon, faks ya da yazılı olarak emir alınabilir. Bu durumda da müşteri, verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve ek talep edilecek diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle yükümlüdür. 

 

Müşteri Temsilcisi tarafından alınan her emir, ancak teminat kontrolü yapıldıktan sonra işleme konur.

 

Müşteri, vermiş olduğu emri gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. 

 

Müşterinin bizzat Merkeze gelerek yazılı olarak emrinin alınmasına ilişkin olarak düzenlenen emir formlarında müşteri imzası bulunur.

 

Müşteri Temsilcisi, müşteri emrini telefon ile alıyorsa, emri aldıktan sonra, kontrol amacı ile “müşteri ismini söyledikten sonra” işleme ilişkin varlık türü, fiyat, miktarı ve Alım/satım emri bilgisini tekrar ederek müşterinin onayını alır.

 

 

Teminatlar

 

Bir müşteriden emir kabul edilebilmesi için, ilgili müşteri hesabında, gerekli başlangıç teminatının bulunması zorunludur. Hesabında yeterli teminatı bulunmayan müşterilerin emirleri piyasaya iletilemez.

 

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde teminatın %100’üne kadar nakit olarak Türk Lirası veya Amerikan Doları teminat olarak kabul edilir. Şirket, teminat transferlerinde kullanılmak üzere Halkbank nezdinde yukarıda ifade edilen para birimlerinde hesaplar açacak ve bu hesapları müşteriye bildirecektir. Müşteri, başlangıç teminatını, pozisyon almadan önce Şirket tarafından belirtilen bu hesaplara teslim etmek zorundadır. Müşteri tarafından gönderilen tutarlar Takasbank’ta Müşteri’ye aidiyeti açıkça anlaşılacak şekilde saklanır.

 

Müşteri tarafından teminat olarak olarak TL yatırılmış ise Muhasebe Birimi Prosedürleri ilgili maddeleri doğrultusunda cari Halkbank döviz kurları kullanılarak TL bakiyeleri Amerikan Doları’na (USD) dönüştürülür.

 

Teminat yatırma taleplerinin iletilmesi için son saat Mali İşler Birimi ve Takas ve Operasyon Birimi tarafından belirlenir.

 

İlgili hesaplara USD cinsi teminatın aktarilmasını takiben Operasyon Birimi Prosedürü ilgili maddeleri doğrultusunda Takasbank aktarımları yapılır elektronik işlem platformlarında müşteri bazında görünen kayıtlar ile Takasbank kayıtlarının eşleşmesi sağlanır.

 

Teminat çekme talepleri müşterinin imzasını ihtiva eden yazılı talimatlar ile alınır. Teminat çekme talepleri yazılı talimat doldurup imzaladıktan sonra faks ile iletilebilir. Yanı sıra müşterinin Takasbank nezinde adına saklama yapılan  Halk Yatırım hesabından, Halk Yatırım cari hesabına teminatını çekmek istemesi durumunda, elektronik posta veya bölüm kayıtlı telefonları ile talimatların alınıp yerine getirilmesi mümkündür. Teminat çekme taleplerinin iletilmesi için son saat Mali İşler Birimi ve Takas ve Operasyon Birimi tarafından belirlenir.

                       

Müşterinin teminat çekme talebinin uygunluğu KAS müşteri temsilcisi tarafından kontrol ve teyit edildikten sonra talep, işlemlerin gerçekleştirilmesini teminen şirket Operasyon Birim yetkilisine iletilir. Geri kalan işlemleri ilgili biri prosedürlerince yerine getirilir.

 

Müşteri teminatları başlangıç ve sürdürme teminatı olmak üzere iki kademede izlenecektir.Başlangıç teminatı, pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutardır. Sürdürme teminatı, piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen teminat tutarının korunması gereken en alt düzeyidir. Kaldıraç ve Teminat oranları, mevzuat ile belirlenmiş limitler çerçevesinde müşteri ile kurum arasında serbestçe belirlenir. Belirlenen oranlar, mutlak surette müşteri ile Şirket arasında imzalanan Kaldıraçlı Alım Satım Çerçeve Sözleşmesinde yer alır.

 

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca %100’üne kadar nakit olarak Türk Lirası ve Amerikan Doları USD döviz teminat olarak kabul edilir. Teminat oranının hesaplanması, teminat takibi ve teminat tamamlama yükümlülüğü ile teminat olarak yatırılan nakdin başka bir para birimine çevrilmesi söz konusu ise, çevirme işleminde esas alınacak kurlar müşteri ile imzalanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve sözleşmesinde belirlenir. Teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez. Teminatların saklanmasına ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.

 

Müşteri alacakları, müşteri talebi üzerine, Şirket tarafından en geç 2 iş günü içinde tam ve nakden ödenir.

 

İşlemlerin Tasfiyesi

 

Müşterinin hesabında bulunan teminat tutarının Şirket tarafından belirlenen oranın altına düşmesi durumunda Müşteriye teminat tamamlama çağrısı yapılır.

 

Otomatik pozisyon kapama (stop-out) kuralı da müşteri teminatları Şirket tarafından belirlenen sürdürme oranların altına düşmesi durumunda Müşteri açık pozisyonları müşterinin emrine ihtiyaç duymaksızın kısmen (en zararlı pozisyondan başlayarak)  veya tamamen Şirket tarafından tasfiye edilir.

 

Müşterilerin Bilgilendirilmesi

 

Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak müşterilere günlük ve aylık bildirimler sistem aracılığıyla otomak olarak e-posta vasıtası ile yapılır. 

Cfd Data Disclaimer

CME GROUP MARKET DATA IS USED UNDER LICENSE AS A SOURCE OF INFORMATION FOR CERTAIN HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. PRODUCTS. CME GROUP HAS NO OTHER CONNECTION HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. PRODUCTS AND SERVICES AND DOES NOT SPONSOR, ENDORSE, RECOMMEND OR PROMOTE ANY HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. PRODUCTS OR SERVICES. CME GROUP HAS NO OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. PRODUCTS AND SERVICES. CME GROUP DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MARKET DATA LICENSED TO HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AND SHALL NOT HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN.  THERE ARE NO THIRD PARTY BENEFICIARIES OF ANY AGREEMENTS OR ARRANGEMENTS BETWEEN CME GROUP AND HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

 
 
HalkFX 2024 yılı - 1.Çeyrek  Kazanan / Kaybeden Oranı
Kazanan Yatırımcı Oranı : %32,26
Kaybeden Yatırımcı Oranı : %67,74
Copyright 2014 © Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kaldıraçlı alım satım işlemleri (FX-Forex) teminat karşılığında kaldıraç ile işlem yapılan bir piyasa olduğundan yüksek oranda risk içerir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
www.halkfx.com web sitesinde yer alan bilgiler "Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş." tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler, yatırımcıların kendi oluşturacakları yatırım kararlarına yardımcı olmayı hedeflemiştir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım - satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bunların bağlı olduğu kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.